Årsmøte i Drammen filmklubb 2023

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Drammen filmklubb!

Årsmøtet holdes på Jonas B. Gundersen
torsdag 30. mars kl. 19.30


Agenda:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett.
4. Endring av vedtekter/ innkommende forslag.
5. Valg av styre.
6. Valg av revisor.
7. Eventuelt.


Velkommen!
Drammen Filmklubb

Neste visning - 4/4 - Creature from the Black lagoon (1954)

 


Kinocity kl. 21.00

Ikonisk monsterfilm! En gruppe vitenskapsfolk på feltarbeid i Amazonas oppdager et menneskelignende amfibisk vesen og forsøker å fange det for å studere det.

Regissør         Jack Arnold 
Lengde           79 minutter
Aldersgrense 15 år