Årsmøte i Drammen filmklubb 2023

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Drammen filmklubb!

Årsmøtet holdes på Jonas B. Gundersen
torsdag 30. mars kl. 19.30


Agenda:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett.
4. Endring av vedtekter/ innkommende forslag.
5. Valg av styre.
6. Valg av revisor.
7. Eventuelt.


Velkommen!
Drammen Filmklubb