3/10 (U) - To mistenkelige personer (1950)Union kl. 20.00

"To mistenkelige personer" innehar en helt spesiell plass i norsk film- og rettshistorie. 

I 1926 ble to lensmenn fra Ringerike drept da de forsøkte å arrestere to ransmenn. Filmen ble stoppet av Høyesterett, og ble først vist offentlig i 2007.

Tancred Ibsen var i gang med innspillingen da den gjenlevende forbryteren gikk til søksmål. Formålet var å stoppe filmen og han lyktes faktisk også med dette. Ifølge dommen fra Høyesterett ble personvernet her satt høyere enn ytringsfriheten. Først i 2007 ble filmen vist for offentligheten.

Tancred Ibsen var en pioner innen norsk film. I 1923-1926 oppholdt han seg i USA og knyttet kontakter i Hollywood. Han arbeidet bl.a. for Victor Sjøstrøm og King Vidor og jobbet i manusavdelingen i MGM. Debuten kom i 1931 med "Den store barnedåpen" som også var den første norske lydfilmen. Han hadde siden regi på rundt 20 norske filmer fram til 1963.

Regissør         Tancred Ibsen
Lengde           92 minutter
Aldersgrense 15 år